ประกวดผลโครงการประกวดโปสเตอร์ภาษาอังกฤษ

  • Home
  • News
  • ประกวดผลโครงการประกวดโปสเตอร์ภาษาอังกฤษ
ประกวดผลโครงการประกวดโปสเตอร์ภาษาอังกฤษ

ประกวดผลโครงการประกวดโปสเตอร์ภาษาอังกฤษ

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดทำโปสเตอร์ในระดับดีเด่นและระดับดี ในโครงการประกวดโปสเตอร์ภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ชาดกาลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

323416075_551066990237400_5813278645955353640_n.jpg