[ประกาศ] ขอเชิญชวนคุณครูทั่วประเทศสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าอบรม

  • Home
  • News
  • [ประกาศ] ขอเชิญชวนคุณครูทั่วประเทศสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าอบรม
[ประกาศ] ขอเชิญชวนคุณครูทั่วประเทศสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าอบรม

[ประกาศ] ขอเชิญชวนคุณครูทั่วประเทศสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าอบรม

151788012_2783875638492421_3331013445863387186_n.jpg


โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 12”  

วันเสาร์ที่ 27-วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 (2 วัน 1 คืน)


เปิดรับสมัคร ครู-อาจารย์ ทั่วประเทศ จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพแห่งความเป็นครู และร่วมกันถ่ายทอดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด พร้อมแนวทางการปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในสังคมไทยสืบไป ตลอดจนท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ไปต่อยอดพร้อมทำสร้างสื่อการสอนมิติใหม่ที่เชื่อมโยงกับศาสตร์พระราชา

เปิดรับสมัครตั้งวันนี้-วันที่ 11 มีนาคม 2564  

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/3jXts8h

ประกาศผลการคัดเลือกครู-อาจารย์ ที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 13 มีนาคม 2564 (ประกาศผลทาง FB: ตามรอยพระราชา - The King's Journey เท่านั้น)

ครู-อาจารย์ ที่ผ่านการคัดเลือก ชำระเงินค่าลงทะเบียน 500 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ วันที่ 17 มีนาคม 2564

ครู-อาจารย์ ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน 500 บาท จากราคาปกติ 24,500 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหลักสูตร วิทยากร และอุปกรณ์ตลอดการทำกิจกรรม  

หากครู-อาจารย์ ที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ได้ดำเนินการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

หากชำระเงินยืนยันสิทธิ์แต่ไม่สามารถมาเข้าร่วมโครงการได้ในวันจัดกิจกรรม ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน และขอตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณจารุกัญญ์ จารุภุมมิก (คุณเนย) 09 9397 5333 และ คุณภาณุวัฒน์ สาสนัส (คุณข้าวโอ๊ต) 08 4953 8361


กรุณาศึกษาหมายเหตุก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

1. ครู-อาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร 2 วัน 1 คืน และมีค่าลงทะเบียน 500 บาท  

2. ครู-อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางโครงการ (สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบ 2 วัน 1 คืน เท่านั้น)

3. ครู-อาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกจากทางโครงการ หากท่านไม่ยืนยันสิทธิ์ หรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางโครงการจะตัดสิทธิ์ท่านไม่ให้เข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไป


กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาสมัครเข้าร่วมโครงการ