[ประกาศ] ประกาศรายชื่อคณะครูอาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา "ครูต้นแบบสร้างนวัตกรรมสู่สังคม ตามรอยพระราชา"

  • Home
  • News
  • [ประกาศ] ประกาศรายชื่อคณะครูอาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา "ครูต้นแบบสร้างนวัตกรรมสู่สังคม ตามรอยพระราชา"
[ประกาศ] ประกาศรายชื่อคณะครูอาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา

[ประกาศ] ประกาศรายชื่อคณะครูอาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา "ครูต้นแบบสร้างนวัตกรรมสู่สังคม ตามรอยพระราชา"

ประกาศรายชื่อคณะครูอาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา "ครูต้นแบบสร้างนวัตกรรมสู่สังคม ตามรอยพระราชา" ขอความกรุณาอาจารย์ทุกท่าน ตรวจสอบชื่อ-สกุล เพื่อทางโครงการฯ จะได้จัดทำใบประกาศนียบัตรได้อย่างถูกต้อง 

***อาจารย์ทุกท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 500 บาท ภายในวันที่ 20 ส.ค. นี้

กรุณาโอนเงินเข้าธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำภู
ชื่อบัญชี โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา มธ.
เลขบัญชี 645-2-05330-4 

** แจ้งการส่งสลิปที่อีเมล kingsjourney@litu.tu.ac.th
พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

กำหนดการสัมมนาฯ สามารถดูได้ตามลิงค์นี้ shorturl.at/jEQX4

จัดในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดโดย สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส (TRAFS) มูลนิธิธรรมดี ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

** ทุกท่านที่เข้าอบรมจบหลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตร โครงการตามรอยพระราชา **

สอบถามเพิ่มเติม
ผู้ประสานงานโครงการ 

คุณสุภิตา พรมวรณ์ โทร. 02 651 9599 
หรือ 080 236 2956