[ประกาศ] ขอเชิญชวนคุณครูทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรม

  • Home
  • News
  • [ประกาศ] ขอเชิญชวนคุณครูทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรม
[ประกาศ] ขอเชิญชวนคุณครูทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรม

[ประกาศ] ขอเชิญชวนคุณครูทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรม

ขอเชิญชวนคุณครูทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรม “ครูต้นแบบสร้างนวัตกรรมสู่สังคม ตามรอยพระราชา” สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ผ่านการทำกิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู้ สอดแทรกคุณธรรม 4.0 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมต่อยอดการสร้างนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด และสร้างสรรค์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสังคมต่อไป


วัน เวลา และสถานที่ในการจัดอบรม

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

หมายเหตุ: โครงการนี้เปิดรับสมัครโดยมีค่าลงทะเบียนเพียง 500 บาท (สำหรับค่าอาหารกลางวัน และ เบรก 2 มื้อ) 

 

***รับสมัครถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เท่านั้น

 

ท่านอาจารย์ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ลิงค์นี้ https://forms.gle/SvzmxySU1YGSZ1N38

 

กำหนดการสัมมนาฯ สามารถดูได้ตามลิงค์นี้ shorturl.at/wSTV5

 

ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ทาง FB Pages: Thailand TESOL สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิธรรมดี

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดโดย สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศไทย (TRAFS) มูลนิธิธรรมดี ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ผู้ประสานงานโครงการ 

คุณสุภิตา พรมวรณ์ โทร. 02 651 9599 หรือ 080 236 2956 

E-mail: supita@dmgbooks.comS__165576737.jpg