ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Pre-conference Workshop

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Pre-conference Workshop

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Pre-conference Workshop


26 Jan 2023 (9:30 - 11:30)


สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Regional English Language Office, US Embassy และ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWUIC) ขอเชิญครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Pre-conference Workshop เรื่อง 21st Century Skills Hands-on Activities for the English Classroom โดย Ann McAllen ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9:30 – 11:30 น. ณ. ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีการแจกประกาศนียบัตรการเข้าร่วม โปรดลงทะเบียนที่ https://forms.gle/1Ye8SAFsSnqLHdp16 จนกว่าที่นั่งจะครบตามจำนวน
322380780_5735006199867972_5434506933254599725_n.jpg2 SWU map.jpg