ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชัน TikTok ในการสอนภาษาอังกฤษ

  • Home
  • Events
  • Thailand TESOL Events
  • ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชัน TikTok ในการสอนภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชัน TikTok ในการสอนภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชัน TikTok ในการสอนภาษาอังกฤษ


24 Oct 2021 (10:00 - 12:00)


สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ขอเชิญคุณครูทุกระดับที่สนใจการใช้แอปพลิเคชัน TikTok ในการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการออกเสียง เข้าฟังการบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทมา อัตนโถ คุณครูสอนภาษาอังกฤษที่มียอดไลก์ใน TikTok มากกว่า 4.2 ล้านคน ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:00-12:00 น. ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code ตามภาพ หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

S__6332437.jpeg